O PROGRAMIE INSUL Drukuj

Program INSUL pozwala na szybką ocenę izolacyjności akustycznej różnych konstrukcji, z wykorzystaniem dostępnej w programie bazy danych oraz przy użyciu własnych, wprowadzonych ręcznie materiałów. W programie użyto rozwijanych menu, służących do wyboru materiałów oraz parametrów projektowanej przegrody. INSUL wyświetla rysunek konstrukcji oraz wykres tłumienności TL w pasmach tercjowych.


INSUL szacuje tłumienność TL oraz wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej właściwej Rw

zrzut ekrazu

INSUL to program do szacowania izolacji dźwiękowej ścian, podłóg, sufitów i okien. Oblicza tłumienność TL w pasmach tercjowych, wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej właściwej Rw­­ oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C oraz Ctr, wykorzystywane w projektowaniu.

 

INSUL ocenia właściwości akustyczne materiałów oraz pozwala na płynny proces wprowadzania zmian projektowych

INSUL może być wykorzystywany do szybkiej oceny nowych materiałów i systemów lub zbadania skutków zmian w projekcie. Program modeluje materiały z wykorzystaniem teorii sprężystości, uwzględniając skutki grubości ściany zgodnie z zaleceniami Ljunggren'a, Rindell'a i innych. Bardziej złożone konstrukcje są modelowane według Sharp'a, Cremer'a i innych.

 

INSUL stale się rozwija

zrzut ekranu

Program pozwala na zamodelowanie przegród złożonych z dwóch warstw, połączonych ze sobą w jeden ze sposobów, dostępnych w bazie danych. Aplikacja ewoluowała do prostego w użyciu narzędzia, wykorzystującego środowisko Windows i poddawanego testom laboratoryjnym w celu dalszego rozwoju – a co za tym idzie – zapewnienia zadowalającej dokładności symulacji dla szerokiej gamy konstrukcji.

Konstrukcje, poddawane symulacjom, mogą być wprowadzone, aby umożliwić łatwe porównanie z przewidywaniami. Projekty konstrukcji mogą być zapisane do późniejszego wykorzystania.

 

INSUL symuluje konstrukcje akustyczne szybko i skutecznie

INSUL w obliczeniach uwzględnia elementy o skończonych rozmiarach, również te o niewielkich gabarytach, takie jak okna. Ma to decydujący wpływ na ostateczny wynik obliczeń.


Jak każde narzędzie do symulacji, INSUL nie jest substytutem rzeczywistych pomiarów w terenie. Jednak porównania symulacji z rzeczywistymi pomiarami dowodzą, że INSUL wiarygodnie przewiduje izolacyjność akustyczną z dokładnością do 3 dB dla większości konstrukcji.

INSUL znacznie ułatwia pracę akustyków i producentów ustrojów akustycznych, aby skutecznie określić konstrukcję właściwą dla uzyskania pożądanej izolacyjności akustycznej.