O PROGRAMIE ZORBA Drukuj

ZORBA jest programem do wykonywania obliczeń współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów i ustrojów akustycznych. Powstał przy współpracy informatyków z akustykami, w wyniku której stworzono przyjazny interfejs użytkownika, wyposażony w użyteczne funkcje (generowanie raportów, eksport danych do różnych formatów itp.). Czyni to program ZORBA wygodnym i praktycznym w użyciu.

ZORBA

 

Podczas tworzenia ZORBA programu szczególną uwagę poświęcono wyjściu naprzeciw oczekiwaniom profesjonalistów z branży akustycznej. Efektem tych działań jest przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia szybkie modelowanie ustrojów dźwiękochłonnych i łatwy dostęp do wyników obliczeń, oraz kilka dodatkowych funkcji, służących do importu, eksportu i porównywania danych.

 

Główne funkcje programu

Model jest budowany w oparciu o wybór kilku zakładek. Pierwsza zakładka pozwala na określenie właściwości porowatego ustroju dźwiękochłonnego, w zależności od grubości oraz oporności przepływu. Ostatni parametr program oblicza na podstawie zadanej gęstości w kg/m3 oraz rodzaju materiału (wełna mineralna, wełna skalna, poliester 15/35 μm). Parametry te można również wprowadzić ręcznie, bazując na danych literaturowych. Pozostałe zakładki pozwalają na wybór różnych rodzajów okładzin (pełnych, szczelinowych, z perforacją okrągłą lub fasolkową).

zrzut ekranu zrzut ekranu zrzut ekranu
zrzut ekranu

zrzut ekranu

Wszystkie wyniki prezentowane są w pasmach tercjowych. Dostęp do tych wyników jest możliwy również z poziomu innych zakładek, które pozwalają użytkownikowi wybrać pomiędzy graficzną prezentacją współczynnika pochłaniania (padanie promieni normalne lub losowe), wykresem akustycznej impedancji jednostkowej w płaszczyźnie zespolonej, a tabelą, przedstawiającą współczynniki pochłaniania, akustyczną impedancję jednostkową, współczynnik propagacji oraz tłumienność pierwszej warstwy porowatego materiału.

zrzut ekranu zrzut ekranu

zrzut ekranu

zrzut ekranu

ZORBA prezentuje również dla każdej konfiguracji dwa rodzaje jednoliczbowego współczynnika pochłaniania: NRC i Alfa ważony.

 

Funkcje specjalne

ZORBA oferuje wygodne sposoby eksportu wyników obliczeń. Użytkownik może wygenerować stronę z podsumowaniem obliczeń i ją wydrukować lub utworzyć plik PDF. Możliwe jest również skopiowanie wyników do schowka, aby umożliwić ich przeniesienie do innych programów (np. Excel, Word).

Aby porównać jakość wykonanego projektu oraz niektóre wymagane parametry, charakteryzujące ustroje dźwiękochłonne, możliwe jest zaimportowanie widma referencyjnego i narysowanie wykresu współczynnika pochłaniania.