INSUL

INSUL to innowacyjny program do obliczania izolacyjności akustycznej przegród.

 

Program bazuje na klasycznych modelach teoretycznych, które wymagają wprowadzenia jedynie ogólnodostępnych informacji o materiałach budowlanych. Pozwala na zamodelowanie przegród, złożonych z dowolnej grubości dwóch warstw, oddzielonych materiałem dźwiękochłonnym lub pustką powietrzną z wykorzystaniem różnego typu mocowań, np. dwóch ścian ciężkich z dowolnego materiału, ściany ciężkiej ze ścianą szkieletową lub trzech ścian o różnej konstrukcji. Ponadto pozwala na obliczanie izolacyjności akustycznej sufitów oraz podłóg.

 

Jak wiadomo,  wyniki badań ITB, zawarte w instrukcjach, zostały wykonane jedynie dla ograniczonej liczby przegród pojedynczych. W związku z tym program INSUL jest szczególnie przydatny przy projektowaniu w sytuacji, w której użyto nietypowych rozwiązań budowlanych oraz przegród złożonych z kilku warstw.

 

Nowe możliwości INSUL'a w wersji 7.0 z pewnością mile zaskoczą każdego projektanta. INSUL w nowej wersji umożliwia budowanie ścian złożonych z trzech warstw, kierunkowe źródła dźwięku, symulacje opadów deszczu, oblicza poziom dźwięku w pomieszczeniu, znajdującym się pod dachem, zgodnie z własnymi algorytmami lub według normy PN-EN ISO 140-18:2006 „Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 18: Laboratoryjne pomiary dźwięku generowanego przez deszcz padający na elementy budowlane", oblicza poziom dźwięku w pomieszczeniu, znajdującym się pod dachem. Oblicza również izolacyjność akustyczną okien z potrójnymi szybami oraz ścian zewnętrznych zgodnie z normą PN-EN 12354-3:2003 "Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz".

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat INSUL'a.

 

INSUL logo

marshallday logo