INSUL

INSUL to innowacyjny program do obliczania izolacyjności akustycznej przegród.

 

Program bazuje na klasycznych modelach teoretycznych, które wymagają wprowadzenia jedynie ogólnodostępnych informacji o materiałach budowlanych. Pozwala na zamodelowanie przegród, złożonych z dowolnej grubości dwóch warstw, oddzielonych materiałem dźwiękochłonnym lub pustką powietrzną z wykorzystaniem różnego typu mocowań, np. dwóch ścian ciężkich z dowolnego materiału, ściany ciężkiej ze ścianą szkieletową lub trzech ścian o różnej konstrukcji. Ponadto pozwala na obliczanie izolacyjności akustycznej sufitów oraz podłóg.

 

Jak wiadomo,  wyniki badań ITB, zawarte w instrukcjach, zostały wykonane jedynie dla ograniczonej liczby przegród pojedynczych. W związku z tym program INSUL jest szczególnie przydatny przy projektowaniu w sytuacji, w której użyto nietypowych rozwiązań budowlanych oraz przegród złożonych z kilku warstw.

 

Nowe możliwości INSUL'a w wersji 7.0 z pewnością mile zaskoczą każdego projektanta. INSUL w nowej wersji umożliwia budowanie ścian złożonych z trzech warstw, kierunkowe źródła dźwięku, symulacje opadów deszczu, oblicza poziom dźwięku w pomieszczeniu, znajdującym się pod dachem, zgodnie z własnymi algorytmami lub według normy PN-EN ISO 140-18:2006 „Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 18: Laboratoryjne pomiary dźwięku generowanego przez deszcz padający na elementy budowlane", oblicza poziom dźwięku w pomieszczeniu, znajdującym się pod dachem. Oblicza również izolacyjność akustyczną okien z potrójnymi szybami oraz ścian zewnętrznych zgodnie z normą PN-EN 12354-3:2003 "Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz".

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat INSUL'a.

 

INSUL logo

marshallday logoO PROGRAMIE INSUL Drukuj

Program INSUL pozwala na szybką ocenę izolacyjności akustycznej różnych konstrukcji, z wykorzystaniem dostępnej w programie bazy danych oraz przy użyciu własnych, wprowadzonych ręcznie materiałów. W programie użyto rozwijanych menu, służących do wyboru materiałów oraz parametrów projektowanej przegrody. INSUL wyświetla rysunek konstrukcji oraz wykres tłumienności TL w pasmach tercjowych.

Więcej…
 
NOWE FUNKCJE W PROGRAMIE INSUL 7.0 Drukuj

tripple small

Konstrukcje trójwarstwowe

Głównym udoskonaleniem wersji 7.0 jest możliwość modelowania ścian złożonych z trzech warstw. Poprzednie wersje były ograniczone do dwóch paneli po obu stronach szczeliny powietrznej. Istnieje jednak wiele konstrukcji ściennych zawierających podwójne szczeliny. Przykładowo murowana ściana z płytami gipsowymi zainstalowanymi do listew po obu stronach znakomicie tłumi wysokie częstotliwości, ma jednak wyraźny spadek  tłumienia niskich częstotliwości. INSUL 7.0 może modelować trójścienne konstrukcje składające się z różnych warstw, połączeń międzyściennych i materiałów dźwiękochłonnych w szczelinach powietrznych. Należy wspomnieć, że dokładność obliczeń dla konstrukcji trójściennych jest mniejsza niż pojedynczych bądź podwójnych.

Zobacz przykłady precyzji obliczeń

 

 

edytor

Edytor materiałów

INSUL 7.0 wprowadził nowy i pełen możliwości edytor materiałów. Baza danych w programie zawiera informacje na temat materiałów ściennych, porowatych, posadzek i metalowych szkieletów. Edytor może być wykorzystany w celu zmiany właściwości istniejących materiałów, albo dodania własnych presetów.

Standardowa baza danych nowego Insula zawiera wszystkie materiały dostępne dla wszystkich krajów. Użytkownik może filtrować dane wybierając te dostępne i  odpowiednie dla własnego rejonu (lub kraju), albo dodawać materiały z innych rejonów (na przykład Niemcy, lub Hiszpania). W dodatku użytkownik może dodawać materiały do własnego katalogu. Domyślnie użytkownik nie może edytować standardowej bazy Insula, ale może wprowadzać wszelkie zmiany do własnego katalogu. Aktualizacje Insula mogą nadpisać standardową bazę danych, ale nie wpłyną na katalog użytkownika.

 

 

 

symulacje

Symulacja akustyczna

Za pomocą słuchawek wpiętych do wyjścia audio komputera użytkownik może posłuchać w jaki sposób konstrukcja ścienna tłumi dźwięk. Jest to bardzo interesujące narzędzie, które pozwala łatwo porównywać różne modele. Jednak użytkownik powinien być ostrożny, gdyż wyniki symulacji będą zależne od charakterystyki częstotliwościowej systemu nagłośnienia i poziomu hałasu w miejscu pracy. Sprawdzanie i porównywanie różnic w niskich częstotliwościach może być bardzo mało efektywne przy użyciu słuchawek. Również próby słuchania symulacji dla bardzo wydajnych ścian może być niemożliwe, w przypadku gdy nie dysponujemy wyciszonym pomieszczeniem.

 

 

kierunkowe

Kierunkowe źródła dźwięku (dla pojedynczych paneli)

Prawie wszystkie testy i obliczenia izolacyjności dźwięku bazują na polu rozproszonym po obu stronach ściany. Taki sygnał dźwiękowy pada na ścianę pod każdym możliwym kątem. Jednak w praktyce okazuje się, że istnieje wiele sytuacji, gdzie źródło dźwięku jest kierunkowe i ma określony kąt padania na ścianę. Taka charakterystyka wpływa na wynik izolacyjności przegrody. ISNUL przewiduje taką możliwość dla pojedynczych paneli. Jest to bardzo ważne dla wysokich częstotliwości bliskich częstotliwości koincydencji fk lub częstotliwości granicznej koincydencji fc.

 

 

Inne usprawnienia

  • Wersja 7 pozwala zaznaczyć odpowiednie otoczenie dla konstrukcji i wskazać możliwe natężenie przenoszenia pośredniego.
  • Materiały mogą być zacienione dla lepszego zobrazowania struktury ściany.
  • Więcej dostępnych szkieletów (na przykład łączniki motylkowe)
  • Kompatybilny z Windows 7 (32 i 64 bity)

 

 

Cena

Skontaktuj się z dystrybutorem odnośnie cen i aktualizacji programu. Użytkownicy, którzy zakupili pełną wersję po 1 marca 2012 lub ci, którzy zakupili aktualizacje do 6.4 po 1 czerwca 2012, są uprawnieni do darmowej aktualizacji do wersji 7.0.

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROGRAMU INSUL Drukuj

Prace nad aplikacją INSUL rozpoczęły się ponad 10 lat temu, po ukazaniu się publikacji Bena Sharp’a i innych w USA. Stopniowo przekształcał się w wyjątkowe narzędzie, wykorzystujące modele obliczeniowe, opracowane są na bazie wielu prac naukowych, opublikowanych w ciągu ostatnich 15 lat. INSUL’a można dostosować do konkretnych materiałów (na przykład konkretnego producenta płyt gipsowo-kartonowych).

Zapraszamy do zapoznania się z modelami teoretycznymi, jakie wykorzystuje INSUL.

Więcej…
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OBLICZEŃ WYKONYWANYCH PRZEZ INSUL Drukuj

Program, który nie potrafi dokładnie zasymulować zjawisk akustycznych, będących efektem zaprojektowanej konstrukcji, jest bezużyteczny. Aby dać pewne wyobrażenie o dokładności obliczeń, wykonywanych przez INSUL, w niniejszym artykule znajduje się zestawienie porównawcze wyników symulacji w INSUL oraz pomiarów rzeczywistych.

Więcej…